محصولات

پودر تالک

منیزیم سیلیکات (MgSiO3) هیدراته ,اغلب به عنوان "تالک" شناخته شده است. در صنعت داروسازی از آن به عنوان یک عامل anticaking استفاده می شود و به بهبود فشرده سازی قرص کمک می کند. تالک در پودر بچه به عنوان یک جاذب استفاده می شود. تالک در برخی از محصولات غذایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، و به طور کلی توسط FDA به رسمیت شناخته شده است.

« بازگشت