محصولات

سدیم بی کربنات

بی کربنات سدیم یک جزء رایج در پودر ها و قرص های جوشان است. این ترکیب همراه با یک عامل اسیدی مانند اسید سیتریک و تارتاریک استفاده می شود و موجب یک واکنش می شود که در آن که منجر به تولید دی اکسید کربن می شود.

« بازگشت