محصولات

استئارات کلسیم

استئارات کلسیم موجب تسهیل خروج قرص از حفره ماتریس و افزایش سرعت ریزش گرانولی می گردد.
استئارات کلسیم از انبوه شدن و چسبیدن قرص ها یا کپسول ها به یکدیگر جلوگیری می کند. همچنین می تواند تشکیل قرص و تخلیه آن ها را با اصطکاک کم بین دیوار تضمین کند.
مواد معدنی رایج و معمولی مثل تالک و یا سیلیس، و چربی ها، به عنوان مثال منیزیم استارات و اسید استئاریک اغلب در قرص ها و یا کپسول های ژلاتین سخت مورد استفاده قرار می گیرند.


نقش روان کننده ها به شرح زیر وجود دارد:
1. نقش روان کننده ها واقعی:
• برای کاهش اصطکاک در رابط بین سطح یک قرص و دیوار در هنگام تخلیه و کاهش سایش در پرس.
2. ضد چسبنده:
• جلوگیری از چسبیدن به پانچ و یا در هنگام کپسوله شدن.
• جلوگیری از چسبیدن به زیرکوبی پین، و غیره
3. نقش Glidant:
• افزایش جریان محصول با کاهش اصطکاک

دو نوع عمده از روان کننده وجود دارد:
1. آبدوست:
• روان کننده ها ی ضعیفی هستند و به طور کلی هیچ خواص ضد چسبندگی ندارند.
2. آبگریز:
این دسته از روان کننده ها به طور گسترده استفاده می¬شوند. روان کننده های آبگریز خوب هستند و معمولا در غلظت نسبتا کم به کار برده می شوند. منیزیم استئارات نمونه ای از این روان کننده است.

« بازگشت