محصولات

سدیم کربنات خشک

کربنات سدیم همچنین به عنوان سودا اش شناخته می شود و می تواند به عنوان یک منبع دی اکسید کربن در قرص جوشان مورد استفاده قرار گیرد. و نیز محلول آبی غلظت 1٪ آن به عنوان یک عامل قلیایی کننده ، با توجه به PH بالای 11.5 استفاده می شود.


انحلال پذیری کربنات سدیم در آب بسیار بالا است.

فرم بی آب آن با توجه به توانایی در جذب رطوبت و همچنین جلوگیری از شروع واکنش شدید است ترجیح داده می شود. این ماده به عنوان یک عامل تثبیت کننده نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد مصرف: پوشش داده شده فیلم، قرص های روکش دار روده.

« بازگشت